Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน


     การดูแลรักษาแบตเตอรี่

     
ดูแลรักษาแบตเตอรี่

     แบตเตอรี่ ขุมพลังไฟฟ้าทำหน้าที่เก็บกระแสไฟฟ้าจากแล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า

และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้านคุณไม่ว่าจะเป็นวิทยุ

พัดลม โทรทัศน์ แต่เมื่อใช้ไปนานๆ แบตเตอรี่จะเริ่มมีปัญหาเพราะ น้ำยาอิเล็คโตร

ไลด์หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าน้ำกลั่นบริสุทธิ์ที่อยู่ในแบตเตอรี่จะลดลงต่ำกว่าระดับ

ที่ถูกต้องทั่วไป  ดังนั้นเราจึงต้องหมั่นตรวจสอบคอยเช็คน้ำกลั่นว่าอยู่ในระดับที่ถูก

ต้องหรือไม่ ถ้าลดลงก็ให้เติมน้ำกลั่นกลับเข้าไปให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง เพราะไม่

่เติมน้ำกลั่นอายุการทำงานของแบตเตอรี่จะสั้นลง 

      การที่จะตรวจเช็คน้ำกลั่นในแบตเตอรี่นั้นก็ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เปิดฝาจุกด้าน

บนที่่หม้อแบตเตอรี่ทำการตรวจว่าระดับน้ำกลั่นลดลงหรือไม่ ถ้าปริมาณน้ำกลั่นลด

ลงก็ให้เติมน้ำกลั่นลงไป โดยจะต้องให้ท่วมแผ่นทองแดงขึ้นมาประมาณ 10-15
 
มิลลิเมตร แต่ในกรณีที่ท่านใดเบื่อการเติมน้ำกลั่นลงหม้อแบตเตอรี่แล้วล่ะก็มีอีก

ทางให้เลือก คือ ใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นหรือที่รู้จักกันในนาม

“แบตเตอรี่แห้ง”อายุในการใช้งานก็พอๆกับแบตเตอรี่ธรรมดาที่เติมน้ำกลั่นแต่มีข้อ

เสียอยู่อย่างเดียว  คือ แบตเตอรี่แห้งจะมีราคาแพงกว่ามากยังไงถ้าจะเลือกใช้ก็

พิจารณาตามความจำเป็นและงบประมาณในกระเป๋าก็แล้วกัน


     เราก็มาว่ากันต่อในเรื่องของน้ำกลั่นการที่จะเลือกน้ำกลั่นมาเติมแบตเตอรี่ควรจะ

เลือกน้ำกลั่นบริสุทธิ์ที่ใช้เติมกับแบตเตอรี่โดยเฉพาะแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันหา

น้ำกลั่นไม่ได้จริงๆ ก็สามารถใช้น้ำประปาสะอาดแทนได้ (แต่ไม่แนะนำให้ใช้)น้ำกลั่น

จะหาซื้อได้ตามปั้มน้ำมันหรือร้านขายแบตเตอรี่


   แบตเตอรี่ 3 K Deep Cycle 125 Ah  แบตเตอรี่ FB Deep Cycle 125 Ah

     ——————————————————————————————————

         ขั้นตอนการเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่

    1.เปิดฝาจุกด้านบนของหม้อแบตเตอรี่ให้หมด 

    2.เช็คดูว่าทุกช่องน้ำกลั่นอยู่ในระดับที่ถูกต้องหรือไม่ 

    3.ถ้าลดลงจนไม่ท่วมแผ่นทองแดงให้เติมน้ำกลั่นลงไปในช่องที่น้ำกลั่นลด

    4.เติมน้ำกลั่นโดยให้ท่วมแผ่นทองแดงประมาณ 10-15 มิลลิเมตร 

    5.อย่าเติมน้ำกลั่นให้ล้นออกมาจากหม้อแบตเตอรี่ 

    6.ถ้าน้ำกลั่นหกเลอะออกมานอกหม้อแบตเตอรี่ให้รีบนำผ้ามาเช็ดให้แห้งทันที
 
    7.เมื่อเติมเสร็จเรียบร้อยให้ปิดจุกฝาทุกฝาให้เรียบร้อย

 
     นอกเหนือจากการตรวจเช็คเติมน้ำกลั่นแล้วการดูแลรักษาแบตเตอรี่ในส่วนอื่นๆ
 
ก็สำคัญไม่แพ้กันอย่างเช่นในส่วนของขั้วแบตเตอรี่ทั้งขั้วบวกและขั้วลบปัญหาที่เกิด

ขึ้น คือ ขี้เกลือขึ้นบริเวณขั้วทั้ง 2 ข้างของแบตเตอรี่ รวมไปถึงสิ่งสกปรกอื่นที่ติดเป็น

คราบถ้าพบเห็นให้รีบทำความสะอาดโดยทันที เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสาเหตุทำให

การจ่ายกระแสไฟไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจุดต่างๆที่ต้องตรวจสอบอีก คือ ขั้วสาย

ไฟที่ต่อแบตเตอรี่หลวมหรือไม่ฝาปิดช่องเติมน้ำกลั่นหมุนเกลียวแน่นหรือเปล่า

ตรวจเช็คว่ามีรอยรั่วของหม้อแบตเตอรี่หรือไม่ ถ้ามีต้องรีบแก้ไข


                     แบตเตอรี่ GLOBATT Deep Cycle 120 Ah           

     ——————————————————————————————————
                       ข้อแนะนำเพิ่มเติมแบตเตอรี่
   
    
1.ควรทำความสะอาดหม้อแบตเอตรี่บริเวณรอบๆ ตัวแบตเอตรี่ ทุกๆ 6 เดือน โดย

ใช้แอมโมเนียเช็ดทำความสะอาด    

    2.ควรถอดขั้วแบตเอตรี่และทำความสะอาดทุกๆ 3 เดือน 

    3.อย่าให้โลหะอย่างเช่น ไขควง ประแจ โดนขั้วแบตเตอรี่ เพราะอาจจะทำให้เกิด

ประกายไฟได้     
 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่       +++ วิธีชำระเงิน +++

มือถือ: 088-0966660 (true), 098-6647978 (AIS) เวลาทำการ 08.30 - 18.00 น. 

เปิด จันทร์ - เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์  Office/Fax : 077-600779, 096-6956067

เลขที่ 5/1 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

E-mail : natural-energy@hotmail.com ,  sale.nteth@hotmail.com 

http:// www.naturalenergyth.com    ID Line : nteth