ชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกา

  • 587
  • วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar rooftop) ขนาด 4 กิโลวัตต์พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟให้กับธนาคารต้นหญ้าทะเล

ชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกา

ชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกา

ชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกาชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกาชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกาชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกาชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกาชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกาชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกาชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกาชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกาชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกาชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกาชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกาชุดโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์ off grid Hybrid system วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกา

ติดต่อสอบถามได้ที่

หจก.เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้ เอ็นจิเนียริ่ง (NATURAL-ENERGY LIMITED PARTNERSHIP)

ติดต่อบริษัท


5/1 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

(เวลาทำการ)
08.30 - 18.00 น. จันทร์ - เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์
(Phone)
088-096-6660 (True)
098-664-7978 (Ais)
(Email)
natural-energy@hotmail.com , sale.nteth@hotmail.com
(Line Id)
nteth

ส่งข้อความติดต่อสอบถาม


ช่องทางติดต่อทางโซเชี่่ยล