Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน

              
     
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม »»»   


                       
      กังหันลมผลิตไฟฟ้า 100 วัตต์             กังหันลมผลิตไฟฟ้า 200 วัตต์

            Wind Turbine 100 W.                         Wind Turbine 200 W.  

      กังหันลมผลิตไฟฟ้า 300 วัตต์             กังหันลมผลิตไฟฟ้า 400 วัตต์

            Wind Turbine 300 W.                        Wind Turbine 400 W.  

      กังหันลมผลิตไฟฟ้า 500 วัตต์             กังหันลมผลิตไฟฟ้า 1,000 วัตต์

            Wind Turbine 500 W.                       Wind Turbine 1 kW.  
      
      กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2,000 วัตต์             กังหันลมผลิตไฟฟ้า 3,000 วัตต์

 
             Wind Turbine 2 kW.                         Wind Turbine 3 kW.  

      กังหันลมผลิตไฟฟ้า 5,000 วัตต์             กังหันลมผลิตไฟฟ้า 10,000 วัตต์

              Wind Turbine 5 kW.                          Wind Turbine 10 kW.  

      กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2,000 วัตต์             

 
          Wind Turbine 20 kW.                         ชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้า  

   *** สเปคกังหันลมที่ไม่ได้เเจ้งไว้ โปรดสอบถามเป็นกรณี ***

   วิธีการเลือกซื้อกังหันลมผลิตไฟฟ้า »»»» วิธีการเลือกซื้อกังหันลมผลิตไฟฟ้า

     ——————————————————————————————————
                   

      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม »»» แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์             โซล่าเซลล์ 5 W.           โซล่าเซลล์ 10 วัตต์

                    โซล่าเซลล์ 5 W.                           โซล่าเซลล์ 10 W. 
                          

             โซล่าเซลล์ 20 วัตต์                             โซล่าเซลล์ 30 วัตต์

             โซล่าเซลล์ 20 W.                         โซล่าเซลล์ 30 W.

 

           โซล่าเซลล์ 40 วัตต์                               โซล่าเซลล์ 50 วัตต์

          โซล่าเซลล์ 40 W.                           โซล่าเซลล์ 50 W. 

       
                     โซล่าเซลล์ 65 วัตต์    โซล่าเซลล์ 80 วัตต์
             
              โซล่าเซลล์ 65 W.                        โซล่าเซลล์ 80 W.


        โซล่าเซลล์ 90 วัตต์            โซล่าเซลล์ 120 วัตต์
           
                       โซล่าเซลล์ 90 W.                           โซล่าเซลล์ 120 W. 
               

                          โซล่าเซลล์ 130 วัตต์           
           
                  โซล่าเซลล์ 130 W.                        ชุดโซล่าเซลล์

     ——————————————————————————————————
             
  

   คลิ๊กดูรายละเอียด »»» 

            

     ——————————————————————————————————

                 

หมวดกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า กังหันน้ำไฟฟ้า 

   คลิ๊กดูรายละเอียด »»» 

             
  
 
       กังหันน้ำแบบคอยาว    กังหันน้ำแบบคอสั้น         กังหันน้ำ 2 ระบ      
      
     ——————————————————————————————————
                           

        ดูรายละเอียดเพิ่มเติม »»»  


          Model NEC 1210N 10 A.      Model NEC 1524RP 15 A

    
           Model NEC 1210N 10 A.                Model NEC 1524RP 15 A.
                                                         


      Model NEC 2024R 20 A.   Model NEC3024N 30 A.

            Model NEC 2024R  20 A.                 Model NEC3024N  30 A.


    

          Model ชาร์จเจอร์ 35 A.                     Model ชาร์จเจอร์ 40 A. 

       

                 Model ชาร์จเจอร์ 60 A. 

     ——————————————————————————————————
                      

  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter                     


 Inverter Modified Sine Wave คลิ๊กดูรายละเอียด »»» 

 Inverter Pure Sine Wave คลิ๊กดูรายละเอียด »»» 

     ——————————————————————————————————
                   

  เครื่องควบคุมแรงดัน Stabilizer

   คลิ๊กดูรายละเอียด »»»     

  
                       

    เป็นเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ มีหน้าที่รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

ในกรณีที่ไฟฟ้าตกจะทำหน้าที่ปรับไฟฟ้าขึ้นและในกรณีที่ไฟฟ้าเกินก็จะทำหน้าที่

ปรับไฟฟ้าลงมาให้อยู่ในสภาวะปรกติ

     ——————————————————————————————————
                                      

   คลิ๊กดูรายละเอียด »»» 

ชนิด Deep Cycle สำหรับใช้กับ Solar Cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะ


                 

                   แบตเตอรี่ 3K                            แบตเตอรี่ GLOBATT


                 

                      แบตเตอรี่ FB                            แบตเตอรี่ TROJAN

     ——————————————————————————————————

               

         ดูรายละเอียดเพิ่มเติม »»»          NSS480A

                     NES240A                                            NES480A        

    NSS240B    NSS800B 

                      NES240B                                           NES800B       

    NSS-15HP     NSS-15HP 

                       NES-15HP                                       NES-30HP     

     ——————————————————————————————————
         

        ดูรายละเอียดเพิ่มเติม »»»                ไฟกระพริบ LED แบบ หน้าเลนส์ขนาด 200 mm. / Solar 5 W.   ไฟกระพริบ LED แบบ หน้าเลนส์ขนาด 300 mm. / Solar 5 W. - 6 W.   ไฟกระพริบ LED แบบ หน้าเลนส์ขนาด 300 mm. / Solar 5 W. - 6 W.

                   TRAF 130                   TRAF 165 5 W.         TRAF 170 6 W.          ไฟกระพริบ LED แบบ หน้าเลนส์ขนาด 300 mm. / Solar 10 W.         ไฟกระพริบ LED แบบ หน้าเลนส์ขนาด 300 mm. / Solar 10 W. 

               TRAF 165 10 W.         TRAF 170 10 W.       TRAF 230 10 W.          ไฟกระพริบ LED แบบ หน้าเลนส์ขนาด 300 mm. / Solar 15 W.

              TRAF 230 15 W.


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่       +++ วิธีชำระเงิน +++

มือถือ: 088-0966660 (true), 098-6647978 (AIS) เวลาทำการ 08.30 - 18.00 น. 

เปิด จันทร์ - เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์  Office/Fax : 077-600779, 096-6956067

เลขที่ 5/1 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

E-mail : natural-energy@hotmail.com ,  sale.nteth@hotmail.com 

http:// www.naturalenergyth.com    ID Line : nteth