Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษากังหันลมแนวตั้ง,รับทำโปรเจคกังหันลมผลิตไฟฟ้า,รับทำโปรเจคโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษา

            
                                                                       

                                     Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษากังหันลมแนวตั้ง,รับทำโปรเจคกังหันลมผลิตไฟฟ้า,รับทำโปรเจคโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษา

 Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษากังหันลมแนวตั้ง,รับทำโปรเจคกังหันลมผลิตไฟฟ้า,รับทำโปรเจคโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษา

     รับทำโปรเจค ให้คำปรึกษา รับออกแบบ โครงงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทน กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

แนวนอนและแนวตั้ง หรือโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับ 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี  โปรเจคกลุ่ม โปรเจคเดี่ยว ทางเรารับทำชิ้นงานเเละมีเล่ม 5 บท 


           Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษากังหันลมแนวตั้ง,รับทำโปรเจคกังหันลมผลิตไฟฟ้า,รับทำโปรเจคโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษา     Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษากังหันลมแนวตั้ง,รับทำโปรเจคกังหันลมผลิตไฟฟ้า,รับทำโปรเจคโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษา


                     
                        * รับจัดส่งทั่วประเทศราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลายทาง

                        * 
ราคารูปเล่ม 5 บท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของโปรเจค

                        * 
รับทำและออกแบบกังหันลมทุกแบบ ทุกชนิด ทุกขนาด ตามความต้องการ

                        * ทุกโปรเจคต้องใช้เวลา 1 เดือน ในการทำชิ้นงานและเล่มโปรเจค

                        * ซื้อสินค้าของเราพร้อมทำรูปเล่ม 5 บท ในราคาพิเศษ 
                                                                                                  


   ————————————————————————————————————————————————————————
Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษากังหันลมแนวตั้ง,รับทำโปรเจคกังหันลมผลิตไฟฟ้า,รับทำโปรเจคโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษา
   
 
                                                                                                                       
                   

      เครื่องต้นแบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแนวตั้งความเร็วต่ำ    ปั๊มอ๊อกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์    ปั๊มอ๊อกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์

       ต้นแบบกังหันลมแนวตั้งความเร็วต่ำ                ปั๊มอ๊อกซิเจนแสงอาทิตย์                   โซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์

     เครื่องต้นแบบผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพลังงานจากพัดลมระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ        เครื่องต้นแบบผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพลังงานจากพัดลมระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ    ใบพัดกังหันน้ำขนาดเล็ก  Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษากังหันลมแนวตั้ง,รับทำโปรเจคกังหันลมผลิตไฟฟ้า,รับทำโปรเจคโซล่าเซลล์,รับทำโปรเจคนักศึกษา

              
กังหันลมแนวตั้ง-เพชรบุรี                                  กังหันลมแนวตั้ง-สกลนคร                       ใบพัดกังหันน้ำขนาดเล็ก

     มอเตอร์เจนเนเรเตอร์    เครื่องต้นแบบผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพลังงานจากพัดลมระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ    เครื่องต้นแบบผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพลังงานจากพัดลมระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ

                 
    มอเตอร์เจนเนเรเตอร์                      กังหันลมแนวตั้ง-ปราจีนบุรี                         กังหันลมแนวตั้ง 6 ใบ
   
     เครื่องต้นแบบผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพลังงานจากพัดลมระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ    เครื่องต้นแบบผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพลังงานจากพัดลมระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ     การทำ Generator แบบแม่เหล็กถาวรแบบใหม่

               กังหันลมแนวตั้ง-ลำปาง                    กังหันลมแกนดิ่งรูปปีกเฮลิคอปเตอร์
      
     
การทำ Generator แบบแม่เหล็กถาวร

     กังหันลมแนวตั้ง-อยุธยา www.naturalenergyth.com     ต้นแบบกังหันน้ำความถี่ต่ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า    กังหันลมแกนดิ่งรูปปีกเฮลิคอปเตอร์ www.naturalenergyth.com      
  
               กังหันลมแนวตั้ง-อยุธยา                                  กังหันน้ำความถี่ต่ำ                         กังหันลมแกนดิ่งรูปปีกเฮลิคอปเตอร์
              
     กังหันลมแนวตั้ง-อุบลราชธานี www.naturalenergyth.com    กังหันลมแนวตั้ง-ขอนแก่น www.naturalenergyth.com    กังหันลมแนวตั้ง-ขนอม www.naturalenergyth.com

             กังหันลมแนวตั้ง-อุบลราชธานี                กังหันลมแนวตั้ง-ขอนแก่น                               ชุดกังหันลมแนวตั้ง-ขนอม
 
  
     กังหันลมแนวตั้ง 6 ใบพัด(ใหญ่) www.naturalenergyth.com    กังหันลมแนวตั้งสำเร็จรูป www.naturalenergyth.com    พัดลมดูดอากาศ www.naturalenergyth.com

         กังหันลมแนวตั้ง 6 ใบพัด (ใหญ่)                   กังหันลมแนวตั้งสำเร็จรูป                            พัดลมดูดอากาศผลิตไฟฟ้า

 
                                                                                                                       สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่     E-mail : natural-energy@hotmail.com ,  sale.nteth@hotmail.com 

มือถือ: 088-096660 (true) , 098-6647978 (AIS)   5/1 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Office/Fax : 077-600779, 096-6956067 เวลาทำการ  08.30 -18.00 น.  จันทร์ -เสาร์  หยุดทุกวันอาทิตย์  +++ วิธีชำระเงิน +++