Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน

                           
  
    • 
พลังงานทางเลือกที่ประหยัด ผลิตพลังงานได้ตลอดเวลา 

    • 
ปลอดภัยไร้มลภาวะ เหมาะสมสำหรับลมที่มัความถี่ต่ำ

    • 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000,CE
                

  
 ทางเราได้จัดชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าประกอบเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้า

ที่สามารถลองรับความต้องการและงบประมาณที่มีจำกัดของลูกค้าให้พอสำหรับ

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกของท่านนอกจากนี้ทางเรายังรับออกแบบชุดกัง

หันลมผลิตไฟฟ้าตามความต้องการของท่านด้วยดูรายละเอียดคลิ๊กที่ภาพ


กังหันลมผลิตไฟฟ้า 1,000 วัตต์


         • Win Turbine 100 W.         • Win Turbine 200 W.

         • Win Turbine 300 W.         • Win Turbine 400 W.

         • Win Turbine 500 W.         • Win Turbine 600 W.

         • Win Turbine 800 W.         • Win Turbine 1 kW.

         • Win Turbine 1.2 kW.        • Win Turbine 2 kW.  

         • Win Turbine 3 kW.          • Win Turbine 5 kW.

         • Win Turbine 10 kW.         • Win Turbine 20 kW.

   *** สเปคกังหันลมที่ไม่ได้เเจ้งไว้ โปรดสอบถามเป็นกรณี ***
     ——————————————————————————————————
                              

 Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน  Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน
   
              ชุด Wind Turbine 100 W.                ชุด Wind Turbine 300 W.

 Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน  Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน
        
 
        ชุด Wind Turbine 200/12 W.              ชุด Wined Turbine 200/24 W.

 Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน  Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน

           
  ชุด Wind Turbine 400 W.                    ชุด Wind Turbine 500 W.

  Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน  Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน
  
     
    ชุด Wind Turbine 1,000  W.                ชุด Wind Turbine 2,000  W.

  
 Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน

         ชุด Wind Turbine 3,000 W.

     ——————————————————————————————————       Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน


              
            Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่       +++ วิธีชำระเงิน +++

มือถือ: 088-0966660 (true), 098-6647978 (AIS) เวลาทำการ 08.30 - 18.00 น. 

เปิด จันทร์ - เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์  Office/Fax : 077-600779, 096-6956067

เลขที่ 5/1 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

E-mail : natural-energy@hotmail.com ,  sale.nteth@hotmail.com 

http:// www.naturalenergyth.com    ID Line : nteth