Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน

                      กังหันลมผลิตไฟฟ้า 

     • 
พลังงานทางเลือกที่ประหยัด ผลิตพลังงานได้ตลอดเวลา 

     • 
ปลอดภัยไร้มลภาวะ เหมาะสมสำหรับลมที่มัความถี่ต่ำ

     • 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000,CE

                       
      กังหันลมผลิตไฟฟ้า 100 วัตต์             กังหันลมผลิตไฟฟ้า 200 วัตต์

            Wind Turbine 100 W.                         Wind Turbine 200 W.  

      กังหันลมผลิตไฟฟ้า 300 วัตต์             กังหันลมผลิตไฟฟ้า 400 วัตต์ 

            Wind Turbine 300 W.                        Wind Turbine 400 W.  

      กังหันลมผลิตไฟฟ้า 500 วัตต์             Naturalenergyth(เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า

            Wind Turbine 500 W.                       Wind Turbine 600 W.

      Naturalenergyth(เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า             กังหันลมผลิตไฟฟ้า 1,000 วัตต์

            Wind Turbine 800 W.                          Wind Turbine 1 kW.  
      
      Naturalenergyth(เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า             กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2,000 วัตต์     
 
 
           Wind Turbine 1.2 kW.                         Wind Turbine 2 kW.

      กังหันลมผลิตไฟฟ้า 3,000 วัตต์             Naturalenergyth(เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า             
               Wind Turbine 3 kW.                         Wind Turbine 5 kW.  

      Naturalenergyth(เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า             Naturalenergyth(เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า      

            Wind Turbine 10 kW.                        Wind Turbine 20 kW.   

   *** สเปคกังหันลมที่ไม่ได้เเจ้งไว้ โปรดสอบถามเป็นกรณี ***

     ——————————————————————————————————
                              ชุดติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า

 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 100 วัตต์  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 300 วัตต์
   
              ชุด Wind Turbine 100 W.                ชุด Wind Turbine 300 W.

 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 200/12 วัตต์  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 200/24 วัตต์
        
 
        ชุด Wind Turbine 200/12 W.              ชุด Wined Turbine 200/24 W.

 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 400 วัตต์  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 500 วัตต์

           
  ชุด Wind Turbine 400 W.                    ชุด Wind Turbine 500 W.

  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 1,000 วัตต์  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2,000 วัตต์
  
     
    ชุด Wind Turbine 1,000  W.                ชุด Wind Turbine 2,000  W.

  
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 3,000 วัตต์

         ชุด Wind Turbine 3,000 W.

     ——————————————————————————————————

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำงานของกังหันลมแต่ละขนาด

    กังหันลมผลิตไฟฟ้า


ภาพการต่อวงจรกังหันลมผลิตไฟฟ้า

      กังหันลมผลิตไฟฟ้า


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่       +++ วิธีชำระเงิน +++

มือถือ: 088-0966660 (true), 098-6647978 (AIS) เวลาทำการ 08.30 - 18.00 น. 

เปิด จันทร์ - เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์  Office/Fax : 077-600779, 096-6956067

เลขที่ 5/1 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

E-mail : natural-energy@hotmail.com ,  sale.nteth@hotmail.com 

http:// www.naturalenergyth.com    ID Line : nteth