Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า,กังหันน้ำไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน


                  กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า
  
    • พลังงานทางเลือกที่ประหยัด ผลิตพลังงานได้ตลอดเวลา 

    • ปลอดภัยไร้มลภาวะ เหมาะสมสำหรับความแรงของน้ำระดับต่ำ

    • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000,CE


     กังหันน้ำแบบคอยาว   กังหันน้ำแบบคอสั้น   กังหันน้ำ 2 ระบบ
  
    กังหันน้ำแบบคอยาว    กังหันน้ำแบบคอสั้น           กังหันน้ำ 2 ระบบ
                     


   กังหันน้ำแบบคอยาว

   กังหันน้ำแบบคอสั้น

   กังหันน้ำ 2 ระบบ

     ——————————————————————————————————
                  เครื่องควบคุมแรงดัน Stabilizer


  เครื่องควบคุมแรงดัน Stabilizer
  

  เครื่องควบคุมแรงดัน Stabilizerเครื่องควบคุมแรงดัน Stabilizerเครื่องควบคุมแรงดัน Stabilizer
                       

    เป็นเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ มีหน้าที่รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

ในกรณีที่ไฟฟ้าตกจะทำหน้าที่ปรับไฟฟ้าขึ้นและในกรณีที่ไฟฟ้าเกินก็จะทำหน้าที่

ปรับไฟฟ้าลงมาให้อยู่ในสภาวะปรกติ

     ——————————————————————————————————

                   ชุดโซล่าเซลล์ไฟฟ้า 1,000 วัตต์

   ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 300 วัตต์  ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 600 วัตต์

  
            ชุด Solar Cell  300 W.                         ชุด Solar Cell 600 W.

   ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 1,000 วัตต์  ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 1,000 วัตต์

  
       ชุด Solar Cell 1,100 W. Small                 ชุด Solar Cell 1,100 W. Big

   ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 2,000 วัตต์  ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 2,000 วัตต์

     
     ชุด Solar Cell 2,200 W. Small               ชุด Solar Cell 2,200 W. Big

     ——————————————————————————————————

                           ชุดติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า

 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 100 วัตต์  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 300 วัตต์
   
              ชุด Wind Turbine 100 W.                ชุด Wind Turbine 300 W.

 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 200/12 วัตต์  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 200/24 วัตต์
        
 
        ชุด Wind Turbine 200/12 W.              ชุด Wined Turbine 200/24 W.

 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 400 วัตต์  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 500 วัตต์

           
  ชุด Wind Turbine 400 W.                    ชุด Wind Turbine 500 W.

  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 1,000 วัตต์  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2,000 วัตต์
  
     
    ชุด Wind Turbine 1,000  W.                ชุด Wind Turbine 2,000  W.

  
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 3,000 วัตต์

         ชุด Wind Turbine 3,000 W.


กังหันลมผลิตไฟฟ้า 1,000 วัตต์


         • Win Turbine 100 W.         • Win Turbine 200 W.

         • Win Turbine 300 W.         • Win Turbine 400 W.

         • Win Turbine 500 W.         • Win Turbine 600 W.

         • Win Turbine 800 W.         • Win Turbine 1 kW.

         • Win Turbine 1.2 kW.        • Win Turbine 2 kW.  

         • Win Turbine 3 kW.          • Win Turbine 5 kW.

         • Win Turbine 10 kW.         • Win Turbine 20 kW.

   *** สเปคกังหันลมที่ไม่ได้เเจ้งไว้ โปรดสอบถามเป็นกรณี ***


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่       +++ วิธีชำระเงิน +++

มือถือ: 088-0966660 (true), 098-6647978 (AIS) เวลาทำการ 08.30 - 18.00 น. 

เปิด จันทร์ - เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์  Office/Fax : 077-600779, 096-6956067

เลขที่ 5/1 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

E-mail : natural-energy@hotmail.com ,  sale.nteth@hotmail.com 

http:// www.naturalenergyth.com    ID Line : nteth